Eva and Lukas

April 2018

Wedding ceremony, cocktail and reception at  Stirin chateau

Czech couple, 70 guests

Photos by Petr Pelucha 

‘Milá Andreo a Radko,

chtěli jsme vám oběma touto cestou velmi poděkovat za NÁŠ úžasný velký den, který jste nám pomohly prožít. Byl to skvělý zážitek a to především díky vaší skvělé organizaci. Přejeme vám ročně alespoň tolik spokojených klientů, jako má rok dnů. Ještě jednou díky za vše a ať se vám daří!

Přikládáme pár fotografií, které deklarují tu úžasnou atmosféru, která s námi byla přítomna až do pozdních večerních hodin….

Eva a Lukáš

 

Dear Andrea and Radka,

we would like to thank you both for OUR amazing big day, that you helped us to enjoy. It was a great experience especially thanks to your excellent organisation. We wish you every year at least that many happy clients, as many days has a year. Once again thank you for everything and all the best!

We are attaching a few photos that declare amazing atmosphere which was there with us until late nigh hours…

Eva and Lukas